VII. mezinárodní výstava profesionálních uměleckých panenek, loutek a medvídků Teddy

VII. International Exhibition of Art Dolls, Marionettes and Teddy Bears

VII. Международная выставка авторских кукол, марионеток и тедди-медведей

 

Doll Prague 2022

Pravidla soutěže uměleckých panenek a medvídků Teddy

11.11. – 13.11. 2022

 

Soutěž autorů uměleckých panenek a medvídků Teddy bude obsahovat 17 kategorií.

Kategorie od 1 do 8 jsou určené pro autory uměleckých panenek a od 9 do 15 jsou pro autory sběratelských medvídků Teddy.

Kategorie 16 a 17 jsou určeny pro nejlepší uměleckou panenku a medvídka Teddy podle názoru návštěvníků.

 

Do soutěže budou přijaty pouze ty práce, které odpovídají dané kategorii. Soutěžní práce nesmí porušovat zákon o autorských právech.

Každá práce může být přihlášena pouze do jedné kategorie soutěže.

Každý soutěžící se může prezentovat maximálně třemi soutěžními exponáty v každé kategorii, avšak pouze jeden soutěžní exponát může v dané kategorii vyhrát.

Není důležité, jestli bylo dílo již v minulosti publikováno nebo se účastnilo soutěže

Soutěžící se sám rozhodne, v jaké kategorii své soutěžní exponáty představí. Pokud během soutěže organizátor nebo porotce usoudí, že soutěžní exponát neodpovídá vybrané kategorii, mohou doporučit soutěžícímu alternativní kategorii. V případě nesouhlasu se soutěžní exponát vyloučí ze soutěže bez nároku na vrácení nákladů.

Pokud se v jedné kategorii účatní pouze 1 nebo 2 soutěžící, bude tato kategorie zrušena a soutěžícím bude doporučena změna kategorie pro jejich soutěžní exponáty.

Organizátor resp. porotce má právo vyloučit soutěžní exponát ze soutěže, pokud má vážné pochybnosti o originálnosti práce, vznikne-li pochybnost o autorských právech nebo při jiném porušení pravidel soutěže. Toto bez nároku na vrácení nákladů. Pokud nebude v daném termínu zaplacen účastnický poplatek, bude soutěžní exponát ze soutěže vyřazen.

Na konci soutěže proběhne ceremonie vyhlášení cen a všichni účastníci dostanou diplom.

 

Zvláštní juniorská kategorie (určeno pro děti ve věku 8 - 15 let)

 

Pořadatel nenese zodpovědnost za následky vzniklé vyšší mocí (povodně, požár atd.). V případě, že pořadatel bude nucen výstavu a soutěž z důvodů spočívajících v okolnostech, které nezavinil (např. z důvodu nařízení vlády ČR o zákazu konání výstav a jiných společenských akcí) zrušit, převede poplatky spojené s účastí na výstavě a soutěže ( např. registrační poplatek, cenu výstavního místa) a hrazené účastníkem přímo pořadateli, na stejnou výstavní a soutěžní akci konanou v roce 2022. Za jiné náklady účastníků pořadatel nezodpovídá.

 

 

Porota

Ohodnocení představených soutěžních exponátů, výběr finalistů a vítězů budou zajišťovat odborné poroty – odborná porota kategorií uměleckých panenek a odborná porota kategorií medvídků Teddy. Obě poroty budou sestaveny ze známých umělců, mistrů, designérů a autorit v oboru.

Porota vybírá vítěze soutěže v 15 kategorii (první cena).

V případě že se každé kategorie účastní více než 5 soutěžních děl může porota ocenit 2. a 3. místo.

Kritéria hodnocení

* celkový vzhled

* kvalita provedení shoda s vyhlášenou kategorií

* shoda s vyhlášenou kategorií

* výrazovost

Soutěžící mohou získat speciální ceny od členů poroty, sponzorů a partnerů soutěže.

Součástí soutěže bude také cena návštěvníků výstavy. Každý návštěvník při vstupu na výstavu obdrží 1 hlasovací lístek, kterým bude moci hlasovat pro svého favorita. Výsledky tohoto hlasování budou vyhlášeny v neděli 13.listopadu 2022 v 15.00.

Přihlášení do soutěže

Přihlášky se odevzdávají od okamžiku oficiálního vyhlášení soutěže na stránkách www.dollprague.com. Podání přihlášek a platba účasti v soutěži je možná do 20.října.2022.

K tomuto datu je nutno zaslat následující informace:

* přihlášku vyplněnou na stránkách výstavy www.dollprague.com

* 1 barevná fotografie každého soutěžního díla 10x15 o rozlišení 300 dpi

jméno soutěžícího_jméno soutěžní práce_pořadové číslo díla .jpg

* kopii potvrzení o zaplacení

 

Všechny dokumenty musí být odeslány v elektronické podobě na el. adresu: competition@dollprague.com.

 

Každé dílo musí mít certifikát který obsahuje:

1. Název díla

2. Jméno autora

3. Rok výroby

4. Materiál

5. Tiráž

6. Velikost (v cm)

 

Všechny doplňky musí být bezpečně připevněny k dílu. Organizátor není zodpovědný za jejich ztrátu.

Registrace soutěžících a příjem soutěžních prací proběhne 10. listopadu 2022 od 15.00 do 19.00.

Pokud účastník nemůže ze závažného důvodu osobně nebo prostřednictvím zástupce doručit své práce do soutěže, pak - po dohodě s managerem soutěže, může své práce zaslat poštou a to do 20.října 2022. Adresa pro doručení musí být s managerem soutěže dohodnuta e-mailem: competition@dollprague.com

V případě, že je zásilka zaslána poštou, musí účastník zaplatit veškeré poštovní náklady jak tam tak i zpět a poskytnout managerovi soutěže adresu, na kterou by měla být zásilka vrácena.

Organizátor soutěže nezodpovídá za poškození soutěžního exponátu, které bylo odesláno poštou.

Pokud soutěžící není zároveň vystavovatelem, obdrží při registraci 10. listopadu.2022 také jednodenní vstupenku na výstavu Doll Prague 2022.

Díla si soutěžící nebo jimi zmocnění zástupci vyzvednou na konci výstavy v expozici soutěže 13.listopadu 2022 od 18:30 hodin.

Fotografie a jiné záznamy ze soutěže a soutěžních děl pořízené organizátory nebo pověřenu osobou organizátorem na výstavě DOLL PRAGUE 2022 jsou majetkem organizátora. Soutěžící dává podpisem přihlášky zároveň časově neomezený souhlas s bezplatným použitím vytvořených fotografií a záznamu svých děl pro potřeby presentace, reklamy, dokumentace a dalších výstupů ze soutěže.

Všechna soutěžní díla budou publikována na stránkách výstavy a sociálních sítích (Facebook, Instagram).

 

Účastnický poplatek je za:

1 exponát 350,- Kč / 15,- Eur

2 exponáty celkem 550,- Kč / 25,- Eur

3 exponáty celkem 750,- Kč / 30,- Eur

Každý další exponát 250,- Kč / 10,- Eur

 

Pokud soutěžící chce nabídnout dílo k prodeji v rámci soutěže – při podání přihlášky připojí informaci o ceně díla.

Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou členy ART CZ a osoby pověřené organizací soutěže,
tj. členové poroty a manager pověřený organizací soutěže.

Juniorská soutěž

- určeno pro děti ve věku 8 - 15 let

- práce může být vyrobena z libovolného materiálu

- cena za účast je 125 Kč (5 eur)

 

Dle pravidel soutěže porota vybere výtěze, který obdrží diplom výtěze juniorské soutězě.

Všichni účastníci soutěže obdrží diplom účastníka juniorské soutěže

Všichni účastníci juniorské soutěže obdrží drobný dárek od poroty a sponzorů

Co je potřeba udělat, aby jste se stali účastníky?

Vyplnit přihlášku k účasti na stránce výstavy a odeslat nejpozději do 20.října.2022

- poslat fotografii díla ( competition@dollprague.com)

- uhradit poplatek za účast díla v soutěži 

- soutěžní dílo předejte při registraci 10. listopadu 2022

Děti se mohou účastnit soutěže poze v doprovodu jedné dospělé osoby starší 18 let,

Přijetím účasti v soutěži, soutěžící potvrzuje svůj souhlas s Podmínkami účasti v soutěž a rozumí jim.

 

Přijetím účasti v soutěži, soutěžící dává souhlas organizátorům soutěže ke zpracování jeho osobních údajů, s cílem provedení soutěže.

 

Kategorie soutěže Doll Prague 2022

 

Umělecké panenky:

1. Hlavní kategorie - tematická

téma: "Magický svět divadla na kolech"

 

- autorské práce, možnost použití všech materiálů

- jednotlivá panenka nebo kompozice panenek

 

2. Panenky z „tvrdých“ materiálů

- panenky z tzv. „tvrdých“ materiálů – panenky z porcelánu, keramiky, zapékacích materiálů, samotvrdnoucích hmot, dřeva apod.

 

3.Panenky z „měkkých“ materiálů

- panenky textilní, zhotovené technikou filcování

 

4. Panenky BJD - umělecký kloubově panenky

5. Panenky miniaturní - Panenky do 15 сm, vyrobený z libovolných materiálů.

6. Panenka marioneta - vyrobený z libovolných materiálů.

 

7. Kostým panenky

- kostým historický, fantazijní, současný, oděvní doplňky

 

8. Panenky - kompozice

- kompozice 2 a více panenek

 

Zvláštní juniorská kategorie ve věku 8 - 15let:

 

téma: Divadlo

- maximální velikost 50 cm celková výška; minimální velikost není omezena, materiál dle vlastní volby

 

Medvídci Teddy :

 

9. Hlavní kategorie - tematická

téma: "Magický svět divadla na kolech"

 

- medvídci všech velikostí, vyrobené libovolnou technikou, s oblečením i bez

- přátelé Teddy Bear

- jednotliví Teddy Bear nebo kompozice na dané téma

 

10. Klasický medvídek Teddy - umělecký medvěd od 12 do 50 cm vyrobený z mohéru podle tradiční technologie. Je povoleno použití malého množství doplňků a detailů z látky.

 

11. Medvídek Teddy v retro stylu - umělecký medvěd od 12 do 50 cm vyrobený z viskózy a starožitných materiálů.

 

12. Medvěd Teddy miniaturní - umělecký medvěd nebo přátel medvídka do 12 cm.

 

13. Kamarád Teddyho - autorská práce od 12 do 50 cm

Kamarád medvídka teddy je jakékoliv zvíře (ne medvěd) s nebo bez oblečení. Panenka může být také kamarádka medvěda.

 

14. Medvídek Teddy - neobvyklý - Umělecký fantazijní medvěd, vyrobený z libovolných materiálů.

 

15. Moderní medvídek Teddy - umělecký medvěd od 12 do 50 cm. Hlavní důraz je kladen na kostým a doplňky.

 

Zvláštní juniorská kategorie (určeno pro děti ve věku 8 - 15 let)


tema : Divadlo

- medvěd nebo přátelé Teddy Bear do 50 cm.Vyrobené libovolnou technikou a z libovolného materiálu.

 

 

Kategorie - cena návštěvníků:

 

16. Nejlepší panenka ze všech zúčastněných v soutěži dle názoru návštěvníků

 

17. Nejlepší medvídek ze všech zúčastněných v soutěži dle názoru návštěvníků

 

Manager soutěže: Julia Alexandrova

Prezident soutěže uměleckých panenek: Marlaine Verhelst

Prezident soutěže medvídků Teddy: Marina Dorogush

Organizátor soutěže: ART CZ z.s.